Hoàn hảo. 8/10

Rất tốt. 9/10

Làm việc rất tốt, ấn tượng 10/10

Sẵn sàng viết lại khi gv đổi đề tài bất chợt. Rất hài lòng 10/10

Làm việc nhanh, đúng yêu cầu, điểm cao. 10/10
Hướng dẫn nhiệt tình trong việc chạy số liệu 10/10
teachergreat9 Avatar

John_Zande

Registered: Mar, 2020 online
Khả năng thông thạo song ngữ và 8 năm hoạt động trong chuyên ngành Kinh Tế, Marketing, Du Lịch,....Tôi đã giúp nhiều Nghiên Cứu Sinh hoàn thành luận án xuất sắc. Sự hài lòng và thành công của các bạn là động lực của tôi.